نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 846
  • نويسنده: facebook-1
  • تاريخ: 30 مرداد 1393
30 مرداد 1393

پوشاک ترکیه جنیکا سری اول girl group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, جنیکا, دخترانه

کد 129-موجود (تک رنگ)

عمده 23400ت-تک 27400ت

در 4 رده سنی  6-5 ، 8-7

کد 138-موجود (تک رنگ)

عمده 23400ت-تک 27400ت

در رده سنی 4-3 و 8-7

کد 160-موجود (تک رنگ)-29مهر(جدید)

عمده 25500ت-تک 30000ت

در 4 رده سنی 4-3 ، 6-5 ، 10-9

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1902
  • نويسنده: facebook-1
  • تاريخ: 6 مرداد 1393
6 مرداد 1393

پوشاک ترکیه تکنور سری اول body group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, تکنور, Body group

کد 7117-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:15000تومان

عمده: 20230تومان، تک 24000تومان

 کد 7125-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:30000تومان

عمده: 32553تومان، تک 38000تومان

کد 7128-موجود(تک رنگ)-19مهر(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 19793تومان، تک 23000تومان

کد 7131-موجود(تک رنگ)-19مهر

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:23000تومان

عمده: 23853تومان، تک 28000تومان

کد 7151-موجود(تک رنگ)-19مهر(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 28200تومان، تک 33000تومان

کد 7160-موجود(تک رنگ)-15آبان/پرفروش

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:17000تومان

عمده: 18343تومان، تک 22000تومان

کد 7174-موجود(تک رنگ)-15آبان

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:23000تومان

عمده: 23983تومان، تک 27000تومان

کد 7192-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 19778تومان، تک 22000تومان

کد 7265-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:22000تومان

عمده: 27913تومان، تک 33000تومان

کد 7288-موجود(تک رنگ)-15آبان/پرفروش

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 19213تومان، تک 23000تومان

کد 7296-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 21300تومان، تک 25000تومان

کد 7301-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:23000تومان

عمده: 24578تومان، تک 29000تومان

کد 7321-موجود(تک رنگ)-3آبان

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 22113تومان، تک 26000تومان

کد 7334-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20518تومان، تک 24000تومان

کد 7351-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 24360تومان، تک 29000تومان

کد 7505-موجود(تک رنگ)-19مهر

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 19793تومان، تک 23000تومان

کد 5100-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:23000تومان

عمده: 24143تومان، تک 28000تومان

کد 5106-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20518تومان، تک 24000تومان

کد 5112-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:15000تومان

عمده: 16458تومان، تک 19000تومان

 

کد 5141-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 21533تومان، تک 25000تومان

کد 5156-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:15000تومان

عمده: 16893تومان، تک 20000تومان

کد 5159-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 20228تومان، تک 24000تومان

کد 5162-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:17000تومان

عمده: 17908تومان، تک 21000تومان

کد 5167-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:15000تومان

عمده: 18053تومان، تک 21000تومان

 کد 5171-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:17000تومان

عمده: 20663تومان، تک 24000تومان

کد 5189-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 22983تومان، تک 27000تومان

کد 5204-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20230تومان، تک 24000تومان

کد 5207-موجود(تک رنگ)-19مهر

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 19500تومان، تک 23000تومان

کد 5221-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 18780تومان، تک 22000تومان

کد 5223-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:30000تومان

عمده: 31440تومان، تک 36000تومان

کد 5227-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:30000تومان

عمده: 32843تومان، تک 38500تومان

کد 5231-موجود(تک رنگ)-19مهر/پرفروش

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:32000تومان

عمده: 36040تومان، تک 42000تومان

کد 5249-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 21678تومان، تک 25500تومان

کد 5254-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 21243تومان، تک 25000تومان

کد 5275-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:22000تومان

عمده: 22693تومان، تک 27000تومان

کد 5276-موجود(تک رنگ)-15آبان

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21678تومان، تک 25500تومان

کد 5503-موجود(قرمز)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16000تومان

عمده: 19503تومان، تک 23000تومان

کد 5574-موجود(مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:26000تومان

عمده: 28783تومان، تک 34000تومان

کد 5589-موجود(مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 30380تومان، تک 36000تومان

کد 5629-موجود(تک رنگ)-5مهر

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 39090تومان، تک 46000تومان

کد 5632-موجود(مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 18778تومان، تک 22000تومان

کد 5639-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20663تومان، تک 24000تومان

کد 5654-موجود(تک رنگ)-15آبان(جدید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 38500تومان، تک 45000تومان

کد 5664-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:15000تومان

عمده: 18198تومان، تک 21000تومان

کد 5672-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 18633تومان، تک 22000تومان

کد 5669-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:17000تومان

عمده: 17910تومان، تک 21000تومان

کد 5675-موجود(سفید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 19070تومان، تک 22000تومان

کد 5714-موجود (تک رنگ)-15آبان/پرفروش

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 27478تومان، تک 32000تومان

کد 5730-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:22000تومان

عمده: 21970تومان، تک 26000تومان

کد 5752-موجود(تک رنگ)-3آبان

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 26318تومان، تک 31000تومان

کد 5753-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:30000تومان

عمده: 31392تومان، تک 37000تومان

کد 5852-موجود(سفید و مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:13000تومان

عمده: 13560تومان، تک 16000تومان

کد 5922-موجود(طوسی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:13000تومان

عمده: 13560تومان، تک 16000تومان

کد 5929-موجود(سفید)-29مهر

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:13000تومان

عمده: 13530تومان، تک 14000تومان

کد 5934-موجود(سبز)-15آبان/پرفروش

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:14000تومان

عمده: 14428تومان، تک 17000تومان

کد 5995-موجود (تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:17000تومان

عمده: 18633تومان، تک 22000تومان

 کد 8023-موجود(تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25800تومان، تک 31000تومان