نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2622
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 30 مرداد 1394
30 مرداد 1394

پوشاک ترکیه آنیت سری اول anit group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, آنیت

<قیمت و شرایط فروش و ارسال ما با عمده فروشی های دیگر مقایسه کنید>

 کاتالوگ کتابی پوشاک آنیت: 20000 تومان (می خواهید واریز کنید بفرستیم با سفارشات)

کد 4627-موجود

عمده 14750ت

کد 4617-موجود

عمده 16150ت

کد 4614-موجود

عمده 11900ت

کد 4767-موجود

عمده 18700ت

کد 4766-موجود

عمده 19550ت

کد 4769-موجود

عمده 14875ت

کد 10123-موجود(سایز M, L)

عمده 35700ت

کد 10080-موجود(سایز L)

عمده 45900ت

کد 2983-موجود(سایز M, L)

عمده 30160ت

کد 10125-موجود(سایز L)

عمده 43400ت

کد 10058-موجود(سایز L)

عمده 52380ت

کد 10020-موجود(سایز L)

عمده 49300ت

کد 10038-موجود(سایز L)

عمده 68000ت

کد 2922-موجود(سایز M, L)

عمده 37400ت

کد 2986-موجود(سایز M, L)

عمده 32000ت

کد 2950-موجود(سایز M, L)

عمده 32300ت

کد 10110-موجود(سایز M, L)

عمده 45900ت

کد 10023-موجود(سایز L)

عمده 77500ت

کد 10018-موجود(سایز L)

عمده 47600ت

کد 10035-موجود(سایز L)

عمده 51600ت

کد 10029-موجود(سایز M, L)

عمده 40800ت

کد 10022-موجود(سایز L)

عمده 45900ت

کد 10011-موجود(سایز L)

عمده 44200ت

کد 10032-موجود(سایز M, L)

عمده 49300ت

کد 10031-موجود(سایز L)

عمده 41900ت

کد 4454-موجود(سایز L)

عمده 33830ت

کد 4438-موجود(سایز L)

عمده 36550ت

کد 10043-موجود(سایز M)

عمده 40000ت

کد 10069-موجود(سایز M, L)

عمده 44200ت

کد 10079-موجود(سایز L)

عمده 37400ت

کد 10071-موجود

عمده 30250ت

کد 10082-موجود(سایز L)

عمده 37400ت

کد 10108-موجود(سایز M, L)

عمده 42500ت

کد 10052-موجود(سایز M, L)

عمده 56100ت

کد 10121-موجود(سایز M, L)

عمده 34000ت

کد 10089-موجود(سایز M, L)

عمده 40800ت

کد 4452-موجود(سایز M, L)

عمده 35700ت

کد 4444-موجود(سایز M, L)

عمده 28050ت

کد 10001-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):31500تومان

کد 10002-موجود(فقط سایز L)

 فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):42000تومان

کد 10086-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):52500تومان

کد 10087-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:25600تومان

عمده 27200ت-تک ت

کد 10101-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):36000تومان

کد 2985-موجود(فقط سایز L)

 فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):22500تومان

کد 4311-موجود(دو سایز L و XL)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):32250تومان

کد 4321-موجود(دو سایز L و XL)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):28800تومان

کد 4369-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):47625تومان

کد 4425-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):33375تومان

کد 4435-موجود(دو سایز L و XL)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:15725تومان

عمده 16835ت-تک ت

کد 4436-موجود(دو سایز L و XL)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:19550تومان

عمده 20930ت-تک ت

کد 4450-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:38400تومان

عمده 40800ت-تک ت

کد 4455-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):31500تومان

کد 4468-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):24300تومان

کد 4470-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):33750تومان

کد 4471-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:32000تومان

عمده 34000ت-تک ت

کد 4476-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):30750تومان

کد 4477-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:28800تومان

عمده 30600ت-تک ت

کد 4485-موجود(فری سایز)

 

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):26700تومان

کد 4409-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):42375تومان

کد 4486-موجود(سایز M,L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:36800تومان

عمده 39100ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1625
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 16 مرداد 1394
16 مرداد 1394

پوشاک ترکیه مودی سری اول pyjamas group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, مودی, Pyjamas group

همه محصولات مودی فری سایز بوده و قواره مودی از تکنور بزرگتر هستش، روی بعضی محصولات مودی سایز بندی زده اشتباه بوده و مودی سایز ندارد، تاکید می کنیم که سایز مودی فری و تا 44 یا 46 جواب می دهد چرا که سایز مناسبی دارد

 

کد 962-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:19000تومان

عمده 19900ت

کد 1035-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:39900تومان

عمده 41000ت-تک 46000ت

کد 965-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:19000تومان

عمده 19900ت-تک ت

کد 9177-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 6248-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9176-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 726-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9152-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 731-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9121-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 6214-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 1207-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 6134-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 6197-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت

کد 9132-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2363
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 15 مرداد 1394
15 مرداد 1394

پوشاک ترکیه تکنور سری دوم pyjamas group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, تکنور, Pyjamas group

تمام محصولات تکنور فری سایز (استاندارد) هستند و از 36 تا 42 گاها 44 (برای 2تیکه ها) مناسبند

کد 8243-موجود

عمده 26500ت

کد 6493-موجود

عمده 24000ت

کد 382-موجود

عمده 23500ت-تک 27000ت

5-6

کد 521-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 518-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 9815-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6547-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6506-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6433-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6427-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6323-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 24500تومان

کد 6435-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6346-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 187-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 183-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 181-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 167-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 165-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 8392-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6535-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6509-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6348-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 6336-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 00313-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00318-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00309-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00320-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00307-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 8396-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24500تومان

عمده: 25000تومان

کد 8806-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 8837-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9008-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:39000تومان

عمده: 40000تومان

 

کد 9163-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9287-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9298-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9577-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9612-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9625-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9626-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 6010-موجود(سایز M، رنگ سفید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:10000تومان

عمده: 10800تومان

کد 6033-موجود(مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:28000تومان

عمده: 29653تومان

کد 6091-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20808تومان

کد 6113-موجود(تونیک،تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20230تومان

کد 6124-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 18633تومان

کد 6145-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 25158تومان

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 866
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 14 مرداد 1394
14 مرداد 1394

پوشاک ترکیه لولیتام سری اول lolitam group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, لولیتام

سایز و تعداد ملاک نیست، هر کد هر سایز را میتوانید انتخاب کنید

کد 9821-موجود

عمده 30000ت

کد 9815-موجود

عمده 33000ت

کد 9418-موجود(s,m قرمز- l,xl مشکی)

عمده 30000ت

کد 9817-موجود

عمده 33000ت

کد 9616-موجود(s,m قرمز - l,xl آبی)

عمده 33000ت

کد 9024-موجود(مشکی)

عمده 36000ت

کد 9026-موجود(سبز)

عمده 36000ت

کد 4216-موجود(s,m قرمز- l,xl قهوه ای)

عمده 33000ت

کد 4212-موجود(s,m قرمز-l,xl مشکی)

عمده 33000ت

کد 9631-موجود(صورتی)

عمده 30000ت

کد 9611-موجود

عمده 30000ت

کد 4206-موجود

عمده 33000ت

کد 9714-موجود(سمت چپی)

عمده 33000ت

کد 4511-موجود

عمده 30000ت

کد 9034-موجود

عمده 33000ت

کد 4205-موجود

عمده 33000ت

کد 9709-موجود

عمده 36000ت

کد 9055-موجود(s,m قرمز و قهوه ای)

عمده 36000ت

کد 9051-موجود

عمده 33000ت

کد 9711-موجود

عمده 33000ت

کد 5801-موجود

عمده 36000ت

کد 9917-موجود

عمده 22500ت

کد 9922-موجود

عمده 33000ت

کد 9929-موجود

عمده 30000ت

کد 9928-موجود

عمده 30000ت

کد 9445-موجود(s,m آبی- l,xl قرمز)

عمده 22500ت

کد 9414-موجود

عمده 21000ت

کد 9435-موجود

عمده 30000ت

کد 9619-موجود

عمده 33000ت

کد 4214-موجود(s,m مشکی- l,xl قرمز)

عمده 33000ت

کد 9037-موجود

عمده 36000ت

کد 4534-موجود

عمده 30000ت

کد 907-موجود

عمده 33000ت

کد 9830-موجود

عمده 30000ت

کد 9809-موجود

عمده 30000ت

کد 9823-موجود

عمده 30000ت

کد 9627-موجود

عمده 30000ت

کد 9017-موجود

عمده 33000ت

کد 9828-موجود

عمده 30000ت

کد 9020-موجود

عمده 33000ت

کد 9824-موجود

عمده 30000ت

کد 9036-موجود

عمده 42000ت

کد 901-موجود

عمده 33000ت

کد 9474-موجود

عمده 42000ت

کد 9492-موجود

عمده 36000ت

کد 9930-موجود

عمده 30000ت

کد 9936-موجود

عمده 22500ت

کد 9915-موجود

عمده 21000ت

کد 9421-موجود(s,m قرمز- l,xl قهوه ای)

عمده 22500ت

کد 9447-موجود

عمده 21000ت

کد 9444-موجود(s,m آبی- l,xl قرمز)

عمده 30000ت

کد 9429-موجود(l,xl قرمز و سبز)

عمده 33000ت

کد 9493-موجود

عمده 19500ت