نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1931
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 30 مرداد 1394
30 مرداد 1394

پوشاک ترکیه آنیت سری اول anit group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, آنیت

<قیمت و شرایط فروش و ارسال ما با عمده فروشی های دیگر مقایسه کنید>

 کاتالوگ کتابی پوشاک آنیت: 20000 تومان (می خواهید واریز کنید بفرستیم با سفارشات)

کد 4627-موجود

عمده 14750ت

کد 4617-موجود

عمده 16150ت

کد 4614-موجود

عمده 11900ت

کد 4767-موجود

عمده 18700ت

کد 4766-موجود

عمده 19550ت

کد 4769-موجود

عمده 14875ت

کد 10123-موجود(سایز M, L)

عمده 35700ت

کد 10080-موجود(سایز L)

عمده 45900ت

کد 2983-موجود(سایز M, L)

عمده 30160ت

کد 10125-موجود(سایز L)

عمده 43400ت

کد 10058-موجود(سایز L)

عمده 52380ت

کد 10020-موجود(سایز L)

عمده 49300ت

کد 10038-موجود(سایز L)

عمده 68000ت

کد 2922-موجود(سایز M, L)

عمده 37400ت

کد 2986-موجود(سایز M, L)

عمده 32000ت

کد 2950-موجود(سایز M, L)

عمده 32300ت

کد 10110-موجود(سایز M, L)

عمده 45900ت

کد 10023-موجود(سایز L)

عمده 77500ت

کد 10018-موجود(سایز L)

عمده 47600ت

کد 10035-موجود(سایز L)

عمده 51600ت

کد 10029-موجود(سایز M, L)

عمده 40800ت

کد 10022-موجود(سایز L)

عمده 45900ت

کد 10011-موجود(سایز L)

عمده 44200ت

کد 10032-موجود(سایز M, L)

عمده 49300ت

کد 10031-موجود(سایز L)

عمده 41900ت

کد 4454-موجود(سایز L)

عمده 33830ت

کد 4438-موجود(سایز L)

عمده 36550ت

کد 10043-موجود(سایز M)

عمده 40000ت

کد 10069-موجود(سایز M, L)

عمده 44200ت

کد 10079-موجود(سایز L)

عمده 37400ت

کد 10071-موجود

عمده 30250ت

کد 10082-موجود(سایز L)

عمده 37400ت

کد 10108-موجود(سایز M, L)

عمده 42500ت

کد 10052-موجود(سایز M, L)

عمده 56100ت

کد 10121-موجود(سایز M, L)

عمده 34000ت

کد 10089-موجود(سایز M, L)

عمده 40800ت

کد 4452-موجود(سایز M, L)

عمده 35700ت

کد 4444-موجود(سایز M, L)

عمده 28050ت

کد 10001-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):31500تومان

کد 10002-موجود(فقط سایز L)

 فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):42000تومان

کد 10086-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):52500تومان

کد 10087-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:25600تومان

عمده 27200ت-تک ت

کد 10101-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):36000تومان

کد 2985-موجود(فقط سایز L)

 فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):22500تومان

کد 4311-موجود(دو سایز L و XL)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):32250تومان

کد 4321-موجود(دو سایز L و XL)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):28800تومان

کد 4369-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):47625تومان

کد 4425-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):33375تومان

کد 4435-موجود(دو سایز L و XL)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:15725تومان

عمده 16835ت-تک ت

کد 4436-موجود(دو سایز L و XL)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:19550تومان

عمده 20930ت-تک ت

کد 4450-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:38400تومان

عمده 40800ت-تک ت

کد 4455-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):31500تومان

کد 4468-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):24300تومان

کد 4470-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):33750تومان

کد 4471-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:32000تومان

عمده 34000ت-تک ت

کد 4476-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):30750تومان

کد 4477-موجود(فقط سایز L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:28800تومان

عمده 30600ت-تک ت

کد 4485-موجود(فری سایز)

 

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):26700تومان

کد 4409-موجود(فقط سایز L)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):42375تومان

کد 4486-موجود(سایز M,L)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط آنیت:36800تومان

عمده 39100ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1603
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 16 مرداد 1394
16 مرداد 1394

پوشاک ترکیه مودی سری اول pyjamas group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, مودی, Pyjamas group

همه محصولات مودی فری سایز بوده و قواره مودی از تکنور بزرگتر هستش، روی بعضی محصولات مودی سایز بندی زده اشتباه بوده و مودی سایز ندارد، تاکید می کنیم که سایز مودی فری و تا 44 یا 46 جواب می دهد چرا که سایز مناسبی دارد

 

کد 962-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:19000تومان

عمده 19900ت

کد 1035-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:39900تومان

عمده 41000ت-تک 46000ت

کد 965-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:19000تومان

عمده 19900ت-تک ت

کد 9177-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 6248-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9176-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 726-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9152-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 731-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 9121-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت-تک ت

کد 6214-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 1207-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 6134-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت-تک ت

کد 6197-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:24000تومان

عمده 24900ت

کد 9132-موجود (فری سایز)

قیمت عمده برای خرید بالای 1میلیون فقط مودی:29000تومان

عمده 30900ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2345
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 15 مرداد 1394
15 مرداد 1394

پوشاک ترکیه تکنور سری دوم pyjamas group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, تکنور, Pyjamas group

تمام محصولات تکنور فری سایز (استاندارد) هستند و از 36 تا 42 گاها 44 (برای 2تیکه ها) مناسبند

کد 8243-موجود

عمده 26500ت

کد 6493-موجود

عمده 24000ت

کد 382-موجود

عمده 23500ت-تک 27000ت

5-6

کد 521-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 518-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 9815-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6547-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6506-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6433-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6427-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:21000تومان

عمده: 21500تومان

کد 6323-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 24500تومان

کد 6435-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6346-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 187-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 183-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 181-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 167-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 165-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20500تومان

کد 8392-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6535-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6509-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:25000تومان

عمده: 25500تومان

کد 6348-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 6336-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29000تومان

عمده: 29500تومان

کد 00313-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00318-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00309-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00320-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 00307-موجود- 1 تا 4 سال

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:16900تومان

عمده: 17300تومان

کد 8396-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24500تومان

عمده: 25000تومان

کد 8806-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 8837-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9008-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:39000تومان

عمده: 40000تومان

 

کد 9163-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9287-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9298-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9577-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9612-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9625-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 9626-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:29500تومان

عمده: 30500تومان

کد 6010-موجود(سایز M، رنگ سفید)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:10000تومان

عمده: 10800تومان

کد 6033-موجود(مشکی)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:28000تومان

عمده: 29653تومان

کد 6091-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:20000تومان

عمده: 20808تومان

کد 6113-موجود(تونیک،تک رنگ)

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:19000تومان

عمده: 20230تومان

کد 6124-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:18000تومان

عمده: 18633تومان

کد 6145-موجود

قیمت عمده برای خرید بالای 2میلیون فقط تکنور:24000تومان

عمده: 25158تومان

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 843
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 14 مرداد 1394
14 مرداد 1394

پوشاک ترکیه لولیتام سری اول lolitam group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, لولیتام

سایز و تعداد ملاک نیست، هر کد هر سایز را میتوانید انتخاب کنید

کد 9821-موجود

عمده 30000ت

کد 9815-موجود

عمده 33000ت

کد 9418-موجود(s,m قرمز- l,xl مشکی)

عمده 30000ت

کد 9817-موجود

عمده 33000ت

کد 9616-موجود(s,m قرمز - l,xl آبی)

عمده 33000ت

کد 9024-موجود(مشکی)

عمده 36000ت

کد 9026-موجود(سبز)

عمده 36000ت

کد 4216-موجود(s,m قرمز- l,xl قهوه ای)

عمده 33000ت

کد 4212-موجود(s,m قرمز-l,xl مشکی)

عمده 33000ت

کد 9631-موجود(صورتی)

عمده 30000ت

کد 9611-موجود

عمده 30000ت

کد 4206-موجود

عمده 33000ت

کد 9714-موجود(سمت چپی)

عمده 33000ت

کد 4511-موجود

عمده 30000ت

کد 9034-موجود

عمده 33000ت

کد 4205-موجود

عمده 33000ت

کد 9709-موجود

عمده 36000ت

کد 9055-موجود(s,m قرمز و قهوه ای)

عمده 36000ت

کد 9051-موجود

عمده 33000ت

کد 9711-موجود

عمده 33000ت

کد 5801-موجود

عمده 36000ت

کد 9917-موجود

عمده 22500ت

کد 9922-موجود

عمده 33000ت

کد 9929-موجود

عمده 30000ت

کد 9928-موجود

عمده 30000ت

کد 9445-موجود(s,m آبی- l,xl قرمز)

عمده 22500ت

کد 9414-موجود

عمده 21000ت

کد 9435-موجود

عمده 30000ت

کد 9619-موجود

عمده 33000ت

کد 4214-موجود(s,m مشکی- l,xl قرمز)

عمده 33000ت

کد 9037-موجود

عمده 36000ت

کد 4534-موجود

عمده 30000ت

کد 907-موجود

عمده 33000ت

کد 9830-موجود

عمده 30000ت

کد 9809-موجود

عمده 30000ت

کد 9823-موجود

عمده 30000ت

کد 9627-موجود

عمده 30000ت

کد 9017-موجود

عمده 33000ت

کد 9828-موجود

عمده 30000ت

کد 9020-موجود

عمده 33000ت

کد 9824-موجود

عمده 30000ت

کد 9036-موجود

عمده 42000ت

کد 901-موجود

عمده 33000ت

کد 9474-موجود

عمده 42000ت

کد 9492-موجود

عمده 36000ت

کد 9930-موجود

عمده 30000ت

کد 9936-موجود

عمده 22500ت

کد 9915-موجود

عمده 21000ت

کد 9421-موجود(s,m قرمز- l,xl قهوه ای)

عمده 22500ت

کد 9447-موجود

عمده 21000ت

کد 9444-موجود(s,m آبی- l,xl قرمز)

عمده 30000ت

کد 9429-موجود(l,xl قرمز و سبز)

عمده 33000ت

کد 9493-موجود

عمده 19500ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3233
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 20 خرداد 1394
20 خرداد 1394

پوشاک ترکیه اچ.ام.دی سری اول hmd group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, اچ ام دی

مشتریان عزیزی که با برند اچ.ام.دی آشنا نیستند قریب به اتفاق همه مشتریانی که از این محصولات خریداری کرده اند از جنس و سایز آنها اظهار رضایت کرده اند و باز هم از آن سفارش داده اند، ما به سایزبندی محصولات و کدها وارد نیستیم لطفا سوال نکنید، فقط می دونیم مثلا این کد اسمال و لارج داره و به چه سایزی میخوره نمیدونیم

 کاتالوگ کتابی پوشاک اچ ام دی: 20000 تومان (می خواهید واریز کنید بفرستیم با سفارشات)

برای عمده در تعداد و سایز مشکلی نیست و هر کدی را با هر تعداد و سایز می توانید انتخاب کنید

کد 50004-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:34294تومان

عمده 35561ت

کد 60020-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:41481تومان

عمده 43014ت

کد 40009-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:21650تومان

عمده 22450ت

کد 60048-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:40615تومان

عمده 42116ت

کد 60022-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:41481تومان

عمده 43014ت

کد 70012-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:23469تومان

عمده 24336ت

کد 40000-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:23469تومان

عمده 24336ت

کد 70011-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:21650تومان

عمده 22450ت

کد 70057-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:51440تومان

عمده 53341ت

کد 70031-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:30656تومان

عمده 31789ت

کد 70014-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:19831تومان

عمده 20564ت

کد 60016-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 60015-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 40002-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:22559تومان

عمده 23393ت

کد 60026-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:41481تومان

عمده 43014ت

کد 40008-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:22559تومان

عمده 23393ت

کد 50014-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 50026-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:30685تومان

عمده 31807ت

کد 50005-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:31588تومان

عمده 32743ت

کد 50001-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:28880تومان

عمده 29936ت

کد 40024-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 50038-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:55556تومان

عمده 57494ت

کد 60040-موجود

عمده 61210ت

کد 80058-موجود

عمده 81000ت

کد 80059-موجود(سایز S)

عمده 81000ت

کد 80053-موجود (سایز S)

عمده 82800ت

کد 60025-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:41481تومان

عمده 43014ت

کد 40016-موجود(سایز l,xl)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:22559تومان

عمده 23393ت

کد 50015-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:28881تومان

عمده 29948ت

کد 50000-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:31566تومان

عمده 32732ت

کد 50018-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 60043-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:36978تومان

عمده 38345ت

کد 80077-موجود(سایز XL , XXL)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:44209تومان

عمده 45843ت

کد 60045-موجود(سایز L , XL , XXL)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:49622تومان

عمده 51455ت

کد 40005-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:26889تومان

عمده 27883ت

کد 70065-موجود(سایز l,xl)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:24378تومان

عمده 25279ت

کد 50035-موجود(سایز L، XL و XXL)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:54125تومان

عمده 56125ت

کد 50019-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 60013-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 60001-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:27063تومان

عمده 28063ت

کد 70005-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:17147تومان

عمده 17780ت

کد 40010-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:24378تومان

عمده 25279ت

کد 60007-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:26153تومان

عمده 27120ت

کد 40018-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:32475تومان

عمده 33675ت

کد 60051-موجود

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:35203تومان

عمده 36504ت

کد 70006-موجود(سایز s,m)

قیمت عمده پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط اچ،ام،دی:18056تومان

عمده 18723ت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1104
 • نويسنده: facebook-1
 • تاريخ: 19 خرداد 1394
19 خرداد 1394

پوشاک ترکیه سوکسه (سوکسی) سری اول suxe group

دسته بندی: خبرها, پوشاک ترکیه, سوکسه

<قیمت و شرایط فروش و ارسال ما با عمده فروشی های دیگر مقایسه کنید>

اینها محصولات سوکسه(سوکسی) هستند، مشتریانی که کد خاصی با سایز خاصی مدنظر دارند، می توانند آنها را پیش خرید کنند، در ضمن قیمت عمده پیش خرید از قیمت عمده موجودی ها پایین تر می باشد، باشد که راضی باشید

برند سوکسه برندی شیک، خوش دوخت و مورد پسند دختران جوان شهرهای بزرگ هستش، اگر از این برند استقبال خوبی صورت گیرد تمام محصولات آن را وارد کرده و سعی خواهیم کرد قیمت را هم پایین تر بیاوریم

کسانی که با این برند آشنا باشند می دانند که این برند در کل کمی گران بوده ولی با محصولات مشابه از نظر دوخت و طراحی جایگاه بالاتری دارد

کد 4126-موجود(سایز XL, L, M)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):54000تومان

کد 3005r-موجود(سایز L)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:22800تومان

عمده 24225ت

کد 4134-موجود(سایز XL, L, M)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):72000تومان

کد 4102-موجود(سایز XL, L, M)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):60750تومان

کد 4187-موجود(سایز L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:53600تومان

عمده 56950ت

کد 4157-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:46400تومان

عمده 49300ت

کد 4199-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:40000تومان

عمده 42500ت

کد 4052-موجود(سایز l,xl - s,m)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):30750تومان

کد 4144-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:54400تومان

عمده 57800ت

کد 4152-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:58400تومان

عمده 62050ت

کد 4176-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:54000تومان

عمده 57375ت

کد 4125-موجود(سایز XL, L, M)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):59250تومان

کد 4049-موجود(سایز l,xl - s,m)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):39000تومان

کد 4106-موجود(سایز XL, L, M)

فروش به قیمت عمده پخش (حراج خورده):61500تومان

کد 4110-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:44400تومان

عمده 47175ت

کد 3015w-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:44800تومان

عمده 47600ت

کد 3015r-موجود(سایز M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:44800تومان

عمده 47600ت

کد 2008-موجود(فری سایز، استاندارد)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:22000تومان

عمده 23375ت

کد 2016-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:33600تومان

عمده 35700ت

کد 3005w-موجود(سایز XL, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:22800تومان

عمده 24225ت

کد 3007-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:28800تومان

عمده 30600ت

کد 4092-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:54400تومان

عمده 57800ت

کد 4096-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:46400تومان

عمده 49300ت

کد 4097-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:49600تومان

عمده 52700ت

کد 4103-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:44800تومان

عمده 47600ت

کد 4143-موجود(سایز XL, L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:67200تومان

عمده 71400ت

کد 4196-موجود(سایز L, M)

قیمت عمده برای پیش خرید یا خرید بالای 1میلیون فقط سوکسه:46400تومان

عمده 49300ت